Zomerlidmaatschap Reglement

 1. Het zomerlidmaatschap loopt van 15 April 2019 t/m 30 September 2019 en zal op laatst genoemde datum automatisch worden beëindigd.

 2. U kunt zich tot uiterlijk 31 Juli 2019 aanmelden voor het Frans Otten stadion zomerlidmaatschap.

 3. De contributie bedraagt € 160,- per persoon per lidmaatschap.

 4. Het zomerlidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

 5. Ieder lid krijgt een persoonsgebonden lidmaatschapspasje met pasfoto en pasnummer.

 6. Bij verlies van en/of schade aan het lidmaatschapspasje zal € 5,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

 7. Als zomerlid kunt u tennissen op alle niet-verhuurde indoortennisbanen van het Frans Otten stadion.

 8. Twee zomerleden kunnen maximaal 24 uur van te voren een tennisbaan reserveren van maximaal één klokuur, onder vermelding van naam en pasnummer.

 9. Zomerleden kunnen pas weer een baan reserveren nadat de speeltijd van de laatst gemaakte reservering is verstreken.

 10. Zomerleden hebben alleen speelrecht op vertoon van het lidmaatschapspasje.

 11. Indien een lid met iemand speelt die (nog) geen lid is, dient de persoon die geen lid s de helft van de dan geldende baanhuur te voldoen als introductieprijs. Deze persoon dient zich vooraf te melden bij de receptie van het Frans Otten stadion om de baanhuur te voldoen.

 12. Het Frans Otten stadion kan te allen tijde de banen verhuren voor evenementen. Er is dan beperkte tot geen speelmogelijkheid.

 13. Het Frans Otten stadion heeft alle recht om bij fraude het lidmaatschap op te zeggen zonder dat er recht is op restitutie.