Reglement Amsterdamse Squash Rackets Club

Club reglement 

dit reglement is van toepassing op het gebruik van een lidmaatschap van Squashclub ASRC/Frans Otten stadion.

Algemeen

1. ASRC heeft de squashbanen 1, 2, 9 en 10 en eventueel op naderaangegeven tijdstippen een of meerdere andere banen voor de ASRC-leden gehuurd. Daarnaast mogen ASRC-leden op andere squashbanen spelen, onder voorbehoud van voorafgaande toestemming van het personeel van het Frans Otten stadion bij de receptiebalie en in overeenstemming met dit baanreglement. In het Frans Otten stadion worden evenementen gehouden. Mocht het zo zijn dat door een evenement de banen niet beschikbaar zijn krijgt u dit zsm te horen. Bij het niet kunnen spelen door een evenement/ of door overheids maatregelen is het Frans Otten stadion niet verplicht om restitutie te geven. 

2. ASRC leden kunnen met een geldig lidmaatschap een leden squashbaan reserveren via het online reserveringssysteem of bij de receptie. U kunt 8 dagen vooruit een baan reserveren. 2 leden kunnen 3/4 uur vooruit reserveren. U kunt 1 x in piektijd en 1 x in daltijd vooruit reserveren.  Het zonder je te melden op een van de banen gaan staan is niet mogelijk.
Regelmatig worden er clubavonden gehouden. Voor deze avonden kunt u zich aanmelden via het reserveringssyteem. De hoeveelheid plaatsen beschikbaar wordt aangegeven. Er wordt gespeeld onder een doordraai systeem zodat iedereen aan bod komt. Verlaat na het spelen van 1 game de baan en wissel af. 

3. Reserveren kan alleen met een voor die dag en tijds geldend lidmaatschap. 

4. Beide spelers die gereserveerd hebben moeten zich ten aller tijden zich melden bij de receptie. 

5.Men dient binnen tien minuten na aanvang van de speel periode op de gereserveerde squashbaan te zijn. Na deze tien minuten kunnen andere leden die op de betreffende squashbaan  gaan staan, niet meer van de baan gehaald worden en kunnen zij tot het eind van de betreffende speelperiode doorspelen.

6. Alleen het bestuur en de competitie/wedstrijdleider kunnen banen reserveren voor het spelen van toernooien en competitie.

Introductie van niet ASRC-leden

7. Een introduce kan alleen samen met een ASRC-lid een squashbaan reserveren onder de regels van dit Baanreglement.

8. Een introduce meld zich vooraf aan bij de receptiebalie, betaalt het verschuldigde tarief aan het personeel van het Frans Otten stadion. Het is ook mogelijk om vooraf online te betalen.

9. 1 lid kan 1 persoon introduceren . Neemt u meer personen mee, dient u gewoon het volledige baanhuur te voldoen.

10 Introduceren is niet toegestaan op maandag t/m woensdag avond van 18:00 tot 21:00.

11. Als lid kunt u maximaal driemaal introduceren.

Lessen

13. ASRC maakt gebruik van een door ASRC en Frans Otten stadion aangewezen squashschool of leraar. Andere Squashscholen of freelance leraren kunnen geen les geven op de banen van het Frans Otten stadion of ASRC. Ook kunnen deze niet geintroduceerd worden door leden. 
Privé lessen zijn maandag t/m woensdag avond tussen 18:00 en 20:00 niet mogelijk op de clubbanen. In piektijd wordt er nooit op meer dan 1 baan les gegeven .

Geschillen

14. Wanneer er geschillen ontstaan, is het bestuur en personeel van het Frans Otten stadion gerechtigd om op te treden om het probleem op te lossen.

Competitie

15. Competitie kan alleen worden gespeeld met een onbeperkt lidmaatschap. Uitzonderingen kunnen uitsluitend in overleg met het Frans Otten stadion.

Privacy

16. Bij het afsluiten van het lidmaatschap gaat u akkoord met het privacy beleid van het Frans Otten stadion.

17. Uw gegevens worden gebruikt in ons reserveringssyteem om uw lidmaatschap te activeren, en u van informatie te voorzien over de evenementen, aanbiedingen etc in het Frans Otten stadion.

Veel plezier!