Privacy & cookies

Privacy verklaring Frans Otten stadion.


Het beschermen van uw gegevens en privacy is onze zorg.
U sport bij ons of maakt op een andere manier gebruik van ons prachtige bedrijf...Daar zijn we heel blij mee!!
Wij vinden het zeer belangrijk dat u zich veilig voelt als u bij ons reserveert, onze website bezoekt of op een andere manier uw persoonsgegevens aan ons verstrekt. Wees van een ding verzekerd, de veiligheid van uw gegevens is onze prioriteit.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van de Internationale Tennisclub B.V. (I.T.A. B.V.)te Amsterdam, Ijsbaanpad 43, 1076 CV.
De I.T.A. B.V. is niet verantwoordelijk voor andere sites en bronnen.

Persoonlijke gegevens
Bij het gebruik maken van onze diensten verzamelen wij alleen die informatie die nodig is om de door jou gevraagde service te kunnen verlenen.
Alle extra aanvullende gegevens ( niet verplichte velden) verstrekt u geheel vrijwillig.
Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt om de gevraagde diensten te leveren.

Wij gebruiken de persoonlijke data die u ons ter beschikking stelt alleen om jou vragen te kunnen antwoorden en de gevraagde dienst te kunnen leveren. Het beschikbaar stellen van uw gegevens aan derden wordt niet zonder uw toestemming gedaan.

Gebruik van gegevens 
Bij het opvragen van informatie over onze diensten of service d.m.v. telefoon, email, social media of het invullen van formulieren op onze website is het mogelijk dat wij de gegevens en berichten bewaren om de gewenste dienst(en) te kunnen verlenen. Wij slaan onze gegevens op op een beveiligde server. De gegevens die u ons verstrekt zullen wij niet langer bewaren dan strikt nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn.

Derden
Voor het verlenen van onze diensten kan het gebeuren dat we informatie moeten delen. Onze Medewerkers, leveranciers en partners die we inschakelen zijn wettelijk verplicht de Europese wetgeving AVG en alle informatie vertrouwelijk te behandelen.

Wie hebben toegang tot uw gegevens?

De enigen die toegang tot uw opgeslagen persoonsgegevens hebben, zijn personeel van uw sportcentrum en medewerkers van i-Reservations B.V.. Andere klanten van uw sportcentrum hebben geen toegang tot uw gegevens, ook niet uw foto. Wel is het zo dat u bij het maken van een reservering voor een squashbaan, tennisbaan, etc. moet opgeven met wie u komt spelen. Bij die gelegenheid kunt u uw medespeler kiezen uit een lijstje met zoekresultaten dat het resultaat is van een door u ingevoerde zoekopdracht. Voor de goede orde. De zoekresultaten beperken zich tot voornaam en achternaam van potentiële medespelers. Is uw zoekopdracht ‘jan’, dan omvat het lijstje met zoekresultaten alle klanten die ‘jan’ in voor en of achternaam hebben. Voor de goede orde wijzen wij erop dat dit punt in de reserveringsregels aan de orde wordt gesteld.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om online reserveren dan wel annuleren mogelijk te maken en deze handelingen te bevestigen en eventueel te factureren. Verder doen we er niets mee. Behalve als er sprake is van een probleem en wij het nuttig vinden om u te bellen.


Recht op informatie, jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt op elk moment de bij ons opgeslagen informatie over jouw persoonlijke gegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen. 
Neem hiervoor contact met ons op.

Reserveringssysteem en Website
Ons reserveringssysteem is ontwikkeld en wordt beheerd door i-reservations.nl. 
Onze website is ontwikkeld en wordt beheerd door Full Moon.
met beide partijen hebben wij een verwerkers overeenkomst, en zijn wettelijk verplicht zich te houden aan Europese wetgeving AVG en al uw gegevens en informatie vertrouwelijk te behandelen.   
bekijk hier de privacy policy van i-reservations.nl

Marketing
Uw gegevens kunnen door ons worden gebruikt om u informatie te geven over onze diensten en service door middel van bijvoorbeeld nieuwsbrieven en mailings. U kunt zich ten aller tijden hiervoor uitschrijven. 
Voor meer informatie of hulp hierbij kunt u contact met ons opnemen.  

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Cookies uitzetten

Mocht je geen cookies willen installeren, dan kun je dit in je browser uitzetten. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van je browser: Chrome,Internet ExplorerFirefox en Safari. Let op! Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet altijd van alle functionaliteiten van onze website gebruik maken. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

Privacy and cookies (english)

Privacy statement from the Frans Otten stadium


The protection of your privacy and data is our care.
You sport or use our beautifull company on a different fashion, and that makes us very happy.
Its really important that you feel save using our service, reservation system or website where you provide us with your data. Be asured with one thing, the safety of your data is our top priority.

This privacy statement is applicable for the service of the internationale tennisclub Amsterdam B.V. (ITA B.V.) te Amsterdam, ijsbaanpad 43, 1076 CV.
The ITA B.V. is not responsable for other sites and sources.

Personal data
We only collect the information we need from you to provide you with the service you ask for. The extra data that you voluntarily provide to us are exclusively used to provide you with the service you ask for. Providing your data to third party businesses is never done without your permission.

Use of data
There is a posibillity that with asking for information about our service by mail, phone , email, social media or filling in the form on our website that we keep the data to give you the service that you need. The data is saved on a secured server and will not be kept longer than we need to give you the service what you asked for.

Third party's
Sometimes its posible that we need to share your information with third party businesses to give you the best service you ask for. Our staff, partners and suppliers are by European AVG law required to treat your information with trust.

See, change and remove your data
You can change, see or remove your personal data  information at any moment. Plz contact us if you have any questions.

Reservation system and website
Our reservation system is made and managed by i-reservations.nl.
Our website is made and managed by fullmoon.
We have the AVG agreement with both companies , and they are legally required to work by the AVG european law and treat your data with trust.
We reccomend you to read the privacy policy of i-Reservations to see how we treat your personal Data when using our reservations system.

Marketing
Your data can be used to give you information about our service through newsletters, and mailings. you can sign out for this service at any time. For more information or help with this issue plz contact us.

What is a cookie?
We use cookies on our website. A cookie is a simple small file that is send through the pages of this site and is saved on the hard drive of your computer. The saved information can with a next visit send back to our servers.

Session cookies
We can see what part of our site you visit with the help of session cookies. We can ajust our service by looking at the surf behaviour of our visitors. These cookies are automaticly removed with closing your webbrowser.

Google Analytics
A cookie from the American company google is placed as part of the Analytics service. We use this service to see and raport how our visitors use our website. Google can provide this information to third party companies if that is done by law and if third parties want to use this information. We dont have influence on this. We did not give google permission to use this information for other google services.

The information that is collected by google is anonymous as much as possible. Your IP adres is not empathatically given. The information is transfered by and to google, saved on servers in the United States. Google adheres to the Privacy shield principles and is affiliated with the American ministry of trade.This means that there is an adequate level of protection for the processing of personal data.

Turning of cookies
You can turn it of in your browser if you dont want to install cookies. Use the helpfunction or Installation manual from your browser for help. Keep in mind that you can not use all the functionality's of the site with turning of cookies in your browser. 

Changes in privacy and cookie policy
Its not inconceivable that our privacy and cookie policy will be extended or changed in the near future. We therefore advise you to regularly check this page if changes have been made.