Summermembership indoor Tennis 2021

Play unlimited on all vacant indoor courts from the 19th of may until 30 september 2021.
The summermembership gives you the right to rent a court with another member  for one hour a day during the summer season. You can rent a new court for the next time when your hour is over.
Read below rules and regulations before you sign up .

Doubles are possible only from 18 years old you have to make fixed couples and have one and a half meter distance on court !

Summermembership rules and regulations!

Use your translator on your phone to read this form!

Zomerlidmaatschap Reglement

 1. Het zomerlidmaatschap loopt van 19 mei 2021 t/m 30 September 2021 en zal op laatst genoemde datum automatisch worden beëindigd.

 2. U kunt zich tot uiterlijk 31 Juli 2021 aanmelden voor het Frans Otten stadion zomerlidmaatschap.

 3. De contributie bedraagt € 135,- per persoon per lidmaatschap.

 4. Het zomerlidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

 5. Ieder lid krijgt een persoonsgebonden lidmaatschap met pasfoto en lidnummer.

 6. Bij verlies van en/of schade aan het lidmaatschapspasje zal € 5,- administratiekosten in rekening worden gebracht.

 7. Als zomerlid kunt u tennissen op alle niet-verhuurde indoortennisbanen van het Frans Otten stadion.

 8. Twee zomerleden kunnen maximaal 8 dagen van te voren een tennisbaan reserveren van maximaal één klokuur, onder vermelding van naam en pasnummer.

 9. Zomerleden kunnen pas weer een baan reserveren nadat de speeltijd van de laatst gemaakte reservering is verstreken.

 10. Zomerleden hebben alleen speelrecht met geldig lidmaatschapnummer en dienen zich voor het spelen ten allen tijden te melden bij de receptie, ook bij online boeken. 

 11. Indien een lid met iemand speelt die (nog) geen lid is, dient de persoon die geen lid s de helft van de dan geldende baanhuur te voldoen als introductieprijs. Deze persoon dient zich vooraf te melden bij de receptie van het Frans Otten stadion om de baanhuur te voldoen.

 12. Het Frans Otten stadion kan te allen tijde de banen verhuren voor evenementen. Er is dan beperkte tot geen speelmogelijkheid.

 13. Het Frans Otten stadion heeft alle recht om bij fraude het lidmaatschap op te zeggen zonder dat er recht is op restitutie.